lunes, 23 de febrero de 2009

In Memoriam


Nos has dejado, Paco, dejando un gran vacío en nuestra Comparsa de Almogávares, de la que tu has sido historia viva. Deu Nostre Senyor t´ha convocat per a capitanejar l´host almogavar, que en el Cel, desfila en honor d´una Abanderà a la que li diuen Maria dels Desamparats. Parla-li a Ella dels almogavars que quedem en esta vall de llagrimes, per a que no ens desampare mai.
Fruix de la millor Festa que un creent pot aspirar a viure. Descansa en pau, Paco, Capita, amic...

No hay comentarios: